post-title Konec dvouleté záruky na zboží

Konec dvouleté záruky na zboží

Konec dvouleté záruky na zboží

Konec dvouleté záruky na zboží

U věcí pořízených po 6. lednu 2023 bude složitější reklamovat zboží starší než rok. Zákazníci musejí nově prokázat, že vada vznikla už při výrobě.

Novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku podstatně mění od 6. ledna práva i povinnosti spotřebitelů a prodejců. Jedna z největších změn nastala také v oblasti reklamací a uplatňování práva odpovědnosti za vady na zboží. Končí totiž dvouletá záruční doba.

Zjednodušeně řečeno se více posilují práva spotřebitelů ve lhůtě do 12 měsíců od pořízení zboží, ale naopak později už bude úspěšnost reklamace více záviset na vstřícnosti prodejce a schopnosti zákazníka prokázat, že zboží bylo vadné už při jeho koupi.

„Dosud prodejce až na výjimky odpovídal za vady, které vznikly kdykoliv v době dvou let od zakoupení zboží. Nyní bude odpovědný už jen za výrobní vady, tedy takové, které na zboží existovaly již v okamžiku koupě, byť se projeví až později (do dvou let od převzetí),“ vysvětluje ředitelka organizace dTest Eduarda Hekšová.

Podle právníků však může být pro zákazníky s postupujícím časem komplikované prokazovat, že zboží bylo například z důvodu nekvalitního zpracování vadné již při koupi.

Pečlivá kontrola bude nutností
Co to znamená pro spotřebitele, si ukážeme na příkladu televizoru zakoupeném v prvním případě v prosinci 2022, ve druhém případě 10. ledna, tedy po účinnosti novely občanského zákoníku.

Při uplatnění reklamace v prvním případě není důležité, kdy během dvouleté záruky vada, která způsobila poruchu televizoru, vznikla. Podle Vuka Djukiće, advokáta z advokátní kanceláře Deloitte Legal se specializací na ochranu spotřebitele, obecně prodávající reklamaci vyhodnotí kladně a vyřídí ji (například TV opraví), pokud vada nevznikla vinou spotřebitele nebo nešlo o běžné opotřebení.

Ve druhém případě, kdy byl televizor pořízen až po 6. lednu 2023, platí, že spotřebitel, který věc reklamuje, má vůči prodejci v prvním roce silnější pozici než dosud, ale po 12 měsících má naopak slabší postavení.

„Nově má spotřebitel ‚pouze‘ právo na to, aby televizor byl bez vad v okamžiku jeho převzetí. Jinými slovy, prodávající odpovídá po dobu dvou let pouze za ty vady, které televizor měl, když si ho spotřebitel od něj převzal,“ uvádí Djukić.

Při reklamaci proto bude prodávající nově zkoumat, zda vada, která způsobila poruchu, existovala už v době převzetí zboží.

„Pokud by prodávající dospěl k závěru, že poruchu způsobila vada, která vznikla až po převzetí televizoru spotřebitelem (tj. při převzetí televizoru ještě neexistoval ani zárodek této vady), může prodávající reklamaci spotřebitele zamítnout,“ vysvětlil Djukić.

Porucha do roka je automaticky chyba ve výrobě
Znevýhodnění spotřebitele je částečně kompenzováno posílením jeho práv v prvním roce po zakoupení věci, kdy se má za to, že jakákoliv vada, která se na zboží objeví v prvním roce od zakoupení, vznikla už při výrobě.

Doposud přitom byla lhůta šestiměsíční. „Prodávající bude muset reklamaci takové vady uznat, ledaže by skutečně odborně prokázal, že vada vznikla až později (po převzetí zboží),“ uvádí ředitelka dTestu Eduarda Hekšová.

Při reklamaci zboží po roce od jeho zakoupení bude naopak důkazní břemeno ležet na straně spotřebitele. Fakticky to sníží šance na reklamaci, při které může zákazník dosáhnout výměny vadného zboží, opravy, slevy z kupní ceny nebo úplné odstoupení od uzavřené smlouvy.

Pokud totiž prodejce bude „klást odpor“, nezbude spotřebiteli než například nechat vypracovat znalecký posudek. Peníze za jeho pořízení se mu vrátí jen v případě, kdy ve sporu zvítězí. Do takových sporů se ale v praxi u levnějšího spotřebního zboží pustí jen málokdo.

Je však možné, že v praxi novela zákona lidem nesníží šance na reklamaci staršího zboží, protože prodávající může dál dobrovolně poskytovat prodlouženou záruku.

„Podnikatelé mohou spotřebitelům dopřát větší jistotu a ochranu v nabídnutí prodloužené záruky za zboží v podobě tzv. záruky za jakost, kdy okamžik vzniku vady nebude hrát roli. Spotřebitelé si také mohou pomáhat odkazem na obvyklou životnost zboží,“ dodala Hekšová.

Zdroj: www.seznamzpravy.cz

Napsat komentář

Načítání…
  • Hobbies

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptte velit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do […]

Reference  |  Informace: Nejsou vytvořené žádné položky, přidejte nějaké prosím.