standard-title Pravidla

Pravidla

Pravidla

Pravidla profilů

Obecná pravidla
Do průvodce po kamenných prodejnách a službách velkých měst Tadyje.cz je možné přidat pouze profily fyzicky existujících obchodů a provozoven majících svou adresu na území města zahrnutého do průvodce městy Tadyje.cz.

Stručný výpis příspěvku
Popis musí být souhrn činností firmy v logických větách v českém jazyce. Délka popisu je limitována 250 znaky a řídí se stejnými pravidli jako Popis činnosti, vyjma limitu znaků.

Popis činnosti
Popis musí být souhrn činností firmy v logických větách v českém jazyce. Délka popisu u profilu LEPŠÍ a NEJLEPŠÍ je limitována 1000 znaky.
V popisu činnosti nesmí být:
– tázací, rozkazovací a zvolací věty
– žádné zmínky o konkurenci
– informace o adrese a regionu firmy
– jakékoli kontaktní informace, jméno firmy
– popisek nesmí být pouhým výpisem klíčových slov pro vyhledávání
– jakékoli zmínky o penězích (cena výrobků, slevy, atd.)
Konečnou podobu popisu činnosti u profilů určují administrátoři průvodce městy Tadyje.cz a vyhrazují si právo upravit jeho konečné znění.

Kategorie položek
Každý profil může být zařazen jen v jedné kategorii. Musí se jednat o kategorii co nejpřesněji vystihující činnost firmy. 

Umístění položek
Je možné zvolit jedno město odpovídající adrese provozovny.

Telefon
Telefonní číslo zadávejte ve formátu +420 xxx xxx xxx

Fotografie a loga
1. Obrázek položky – možnost vložit fotografii provozovny z ulice (výrazný orientační prvek pro uživatele), nebo logo firmy. Obrázek rozměru min. š. 400px, max. š. 800px a max. 300kB a poměru stran 3:2
(příklad: š. 400px = v. 266px).
2. Galerie – Do galerie fotografií není možné umístit různé reklamní letáky, logo firmy, případně náhledy webových stránek (výjimka – firma, která se výrobou webových stránek zabývá). Fotografie ani loga nesmí obsahovat jakékoliv reklamní sdělení, slogany nebo cenu. Obrázek rozměru min. š. 400px, max. š. 1000px a max. 600kB a poměru stran 3:2
(příklad: š. 1000px = v. 666px).
Logo musí zastupovat značku firmy, musí se skládat z písmového názvu firmy doplněného grafickým symbolem a nesmí se jednat o fotografii.

Webová adresa (URL)
Stránka na kterou odkazuje uvedená webová adresa má mít obsah nejlépe v českém nebo slovenském jazyce. Lze uvést i cizojazyčné stránky, pokud neexistuje česká verze, ale musí patřit firmě nebo její mateřské organizaci. Webová adresa musí odkazovat na hlavní stránku webu, nikoli na některou konkrétní podstránku a nesmí se jednat o přesměrovanou doménu (redirect). Stránky budou uvedeny ve formátu http://
Pokud firma nemá vlastní WWW stránky, nelze místo nich použít záznam z jiné databáze či adresáře firem. V takovém případě zůstane kolonka „Webová adresa“ nevyplněna.

Konečnou podobu Profilů určují administrátoři průvodce městy Tadyje.cz a vyhrazují si právo upravit jeho konečné znění, umístění i obsah.

Pravidla pro reklamní prezentace

Reklamní nadpisy i texty
– musí být psány česky a v souladu s platnými pravidly pravopisu
– musí dávat smysl, pouhé shluky slov nejsou přípustné
– musí mít za tečkami a čárkami mezery, tak jak je běžné v českých textech
– musí souviset s obsahem stránky, na kterou odkazuje
– mají povolena velká písmena pouze na začátku vět, na začátku vlastních jmen a u obecně známé a doložitelné podoby obchodní značky nebo produktu (BMW apod.)
– nesmí obsahovat nespisovné nebo vulgární výrazy
– nesmí obsahovat neobvyklé zkratky vzniklé zkrácením běžného slova (posyb., veř., spotřeb., digit., intern., a podobné)
– nesmí mít nadměrnou interpunkci (např. smajlíky, tři tečky, opakované vykřičníky, dále nestandardní znaky jako třeba ©, ®, ¦, ™ apod.)
– nesmí přímo zmiňovat konkurenci a být klamavou nebo srovnávací reklamou mimo její zákonné meze
– nesmí poškozovat dobré jméno Poskytovatele
– musí být ve shodě s Všeobecnými podmínkami a v souladu s platnými zákony ČR

Uvedení cen v reklamním textu
Veškeré zmínky o cenách, slevách, nebo že je něco zdarma, musí být pravdivé.
Uvádíte-li výslovně, že je nějaká věc zdarma, nesmí být podmíněna zaplacením jiné nesouvisející věci.

Zakázány jsou reklamní texty
– propagující všechny nelegální činnosti, například (ale nikoli pouze) drogy, nelegální software nebo nelegální sdílení autorských děl
– v rozporu s dobrými mravy, či které jsou podvodné a nemorální 

Obrázek
Použitý obrázek nesmí vyvolávat asociaci s nelegální, diskriminační nebo erotickou tématikou (například drogy, alkohol, pornografie, náboženské symboly, svastika apod.). Erotická témata lze zobrazovat pouze v kategoriích, které vyžadují potvrzení uživatele o zletilosti.

Pravidla pro cílové URL
Stránka, na kterou reklama vede, musí splňovat následující:
– nesmí automaticky spouštět stahování souboru nebo instalaci softwaru
– nesmí obsahovat dialery, pop-up, pop-under okna nebo automatickou instalaci active-x prvku
– musí být v souladu s českými zákony
– nesmí být vytvořena pouze za účelem nalákání uživatele na placené prokliky nebo jinou reklamu
– ze stránky musí být možnost vrátit se jediným kliknutím na tlačítko zpět

Pravidla pro nabídku práce

Zadavatel smí prezentovat prostřednictvím Nabídky práce na stránkách průvodce městy Tadyje.cz výhradně takové informace, které nezpůsobí újmu třetím osobám ani provozovateli a pouze v textové podobě.
Informace musí být podány dostatečně jasně a srozumitelně a tak, aby nevyvolávaly klamnou představu o povaze subjektu či nabízené pracovní pozici.

Provozovatel průvodce městy Tadyje.cz si vyhrazuje právo odmítnout prezentaci:
– obsahu, který je v rozporu s právním řádem České republiky, obecnými etickými pravidly a dobrými mravy
– obsahu se sexuálním podtextem, jakožto nabídky práce či brigády, které se týkají sexuálních služeb
– všeobecných a obchodních informací o produktech Zadavatele v rámci rubrik Nabídka práce, které mají charakter reklamy
– více pracovních pozic, či brigád v rámci textu jedné prezentované pozice
– přímých internetových odkazů na pracovní pozice Zadavetele nebo odkazů na formuláře vyžadující registraci Uživatelů

Konečnou podobu Nabídky práce určují administrátoři průvodce městy Tadyje.cz a vyhrazují si právo upravit jeho konečné znění a umístění.

Načítání…
Reference  |  Informace: Nejsou vytvořené žádné položky, přidejte nějaké prosím.