post-title Jaké informace se nejčastěji hledají na internetu

Jaké informace se nejčastěji hledají na internetu

Jaké informace se nejčastěji hledají na internetu

Jaké informace se nejčastěji hledají na internetu

Český statistický úřad vydal statistiku týkající se vyhledávání na internetu.
S rozšiřováním internetu se webové stránky staly primárním zdrojem informací pro širokou veřejnost. Jeho rozmach, jakožto informačního kanálu, je dán jednak jeho dostupností a dále pohodlím a rychlostí, s jakými je možné se k informacím, ve valné většině případů bezplatných, dostat.

Vyhledávání informací o zboží a službách je jednou z nejčastěji vykonávaných aktivit na internetu. Lidé si takové informace vyhledávají ať už proto, že si chtějí zboží či služby rovnou objednat nebo proto, že se chtějí pouze informovat, co je na trhu k dispozici. V roce 2022 si informace o zboží a službách zjišťovalo online 76 % osob. Z osob používajících internet to bylo 89 %. O něco častěji si vyhledávaly informace o zboží či službách online ženy než muži, což je vidět především na populaci uživatelů internetu, ze kterých si tyto informace vyhledávalo 87 % mužů a 92 % žen. Online nakoupilo v roce 2022 alespoň jednou během sledovaných 3 měsíců 89 % osob ve věku 25 až 34 let a 81 % osob ve věku 35 až 44 let.

Mezi obyvateli států Evropské unie podle posledních dostupných údajů z roku 2021 vyhledávali obyvatelé Česka (16–74 let) informace o zboží a službách častěji než byl evropský průměr (80 % vs. 66 %).

Další oblastí, ve které si lidé často vyhledávají všemožné informace, je oblast zdraví. Informace z této oblasti si v roce 2022 vyhledávalo na internetu 59 % Čechů ve věku 16 a více let. U tohoto ukazatele je patrný velký rozdíl mezi muži a ženami, kdy ženy se vyhledávání informací o zdraví věnují výrazně častěji než muži. Mezi ženami bylo takových v posledním sledovaném roce 66 %, mezi muži hledal informace o zdraví online pouze každý druhý.

V roce 2022 bylo nejvíce lidí vyhledávajících informace o zdraví mezi osobami ve věku 25–44 let (71 % z nich). Zcela nejvyšší podíl byl mezi ženami na mateřské či rodičovské dovolené. Takové informace vyhledávalo na internetu v posledním sledovaném roce 86 % z nich. Starší osoby, především osoby v důchodovém věku, si informace o zdraví tak často online nevyhledávají, je to ale způsobeno tím, že řada z nich internet zatím vůbec nepoužívá.

Podíl obyvatel České republiky ve věku 16–74 let, kteří si v roce 2021 vyhledávali informace o zdraví online, je vyšší než je evropský průměr (64 vs. 55 %).

Kvůli omezení cestování, které způsobila koronavirová pandemie, došlo v roce 2020 k meziročnímu poklesu podílu osob, které si vyhledávají informace o cestování. V roce 2021 již došlo k nárůstům, hodnoty se ale zdaleka nedostali na předkoronavirovou úroveň. V roce 2022 jsme pak zaznamenali nárůst na předpandemickou úroveň. V roce 2022 si tedy opět vyhledávalo informace o cestování více než polovina osob starších 16 let, konkrétně 53 %. Nejčastěji osoby ve věku 25 až 44 let (71 % z nich).

Zdroj: www.czso.cz

Napsat komentář

Načítání…
  • Hobbies

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptte velit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do […]

Reference  |  Informace: Nejsou vytvořené žádné položky, přidejte nějaké prosím.